மொழியை கடந்த மனிதநேயம்!

மொழியை கடந்த மனிதநேயம்!

ஆந்திர மாநில இஸ்லாமிய மதரஸாவிலிருந்து தமிழக வெள்ள பாதிப்புக்கு நிவாரண பொருட்கள் சாரை சாரையாக அனுப்பும் காட்சி.

தமிழ் தெலுங்கு அரபி என்று மொழியை கடந்து மனிதநேயமாய் உதவும் இஸ்லாமிய உறவுகள்.

நெஞ்சம் நெகிழ்கிறது.

Viagra online class=”_5ayv” href=”https://m.facebook.com/hashtag/chennaicuddalorerainshelp?refid=52&_ft_=top_level_post_id.1649229005366623%3Atl_objid.1649229005366623%3Athid.100008386177721&__tn__=%2As”>‪#‎ChennaiCuddaloreRainsHelp‬

புகைப்படங்கள் & தகவல்:-
நாகூர் ரஷீத் மரைக்காயர்FB_IMG_1449345237081FB_IMG_1449345233961

Add Comment