இதைவிட அசிங்கமான , தரங்கெட்ட அரசியல் எதுவுமில்லை.

இதைவிட அசிங்கமான , தரங்கெட்ட அரசியல் எதுவுமில்லை.

பிணத்தின் மீது, அரசியல் செய்ய எப்படி மணது வருகிறது.
குழந்தைகள் Buy Ampicillin Online No Prescription பால்கூட இல்லாமல் பசியுடனும், கர்ப்பிணி கள் பிரசவ வலியிலும், துவண்டு போய் இருக்கும் இந்த துயரமான நேரத்திலும் நீங்கள் அரசியல் செய்ய எப்படி மணது வருகிறது.
எந்த கட்சியாக இருந்தாலும்,இந்த நேரத்திலே அரசியல் செய்வதை கண்டிக்கிறோம்

Comments

comments

Add Comment