குவைத் வாழ் இந்தியர்களே உங்களுக்கு ஏதாவது பிரச்சனையா

குவைத்தில் வீட்டிலோ அல்லது கம்பனியிலோ
அல்லது சொந்த அக்காமாவில் வேலை செய்பவர்களுக்கு ஏதாவது பிரச்சனை ஏற்பட்டால் அதை சரி செய்வதற்கு இந்திய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் சுஷ்மா சுவராஜ்
நேரடி பார்வையில் குவைத்
தூதரக மூலமாக மெளலவி
முஹம்மத் அலி ரஷாதி அவர்களை தேர்வு செய்துள்ளளார்கள்

தொடர்பு எண்:66071237
50816616

குறிப்பு:சம்பளம் சாப்பாடு
ஊர் Lasix online செல்வதில் பிரச்சனை இப்படி எதுவாக இருந்தாலும் தொடர்பு கொள்ளலாம்

Add Comment