வபாத் அறிவிப்பு- அல்லிமூப்பன் தெரு

வபாத்அறிவிப்பு

அல்லிமூப்பன் தெரு அவுச்சாரி குடும்பத்தை சார்ந்த Buy Ampicillin முகம்மது ஹுசைன் அவர்களின் மகனும் அல்பாத்திமா ஜுவல்லர்ஸ் அதிபருமான அசன் மைதீன் அவர்கள் இன்று மாலை சுமார் 6 மணியளவில்  வபாத்து ஆகிவிட்டார் இன்னாலில்லாஹி வ இன்னாஇலைஹி ராஜிஊன் அவர்களின் மறுமை நல் வாழ்விற்கு துஆசெய்யவும்

Add Comment