கடையநல்லூர்: SDPI கட்சியின் தீவிர உறுப்பினர் சேர்க்கை

SDPI கட்சி கடையநல்லூர் நகரம் சார்பாக இன்று ் SDPI கட்சியின் தீவிர உறுப்பினர் சேர்க்கை நடைபெற்றது. இதில் பிற கட்சி உறுப்பினர்களும். SDPI கட்சியில் இணைந்தனர்.

buy Cialis online alt=”FB_IMG_1452910380910″ width=”300″ height=”180″ />FB_IMG_1452910374508

Add Comment