உண்மை செய்தியும் …ஊடக செய்தியும்

பெட்ரோல் விலையை மத்திய  குறைத்து எவ்வளவு    இருக்கிறது  என்று  நீங்களே சொல்லுங்கள்.

எனக்கு Buy cheap Bactrim தெரிந்தவரை லிட்டருக்கு  4 காசுகள்  குறைத்திருபதாக தகவல்….
உங்கள் கருத்துக்கள் வரவேற்க்கபடுகின்றன.
12662441_1025216930834867_1732532161071734105_n

Add Comment