வபாத் அறிவிப்பு- அட்டக்குளம் தெரு(சின்னத்தெரு)

வபாத் Buy Cialis Online No Prescription அறிவிப்பு.
அட்டக்குளம் தெரு(சின்னத்தெரு) செய்ப்பு.ஜலாலுதீன்(Rtd.BSNL) அவர்களின் சகோதரரும், அல்லிமூப்பன் தெரு சேவரயன்.முஹம்மது மைதீன்(TCS, Chennai) அவர்களின் மாமனாருமான. ஜனாப்.செய்ப்பு.முஹம்மது முகையதீன் அவர்கள் வபாத் ஆகிவிட்டார்கள். இன்னாலில்லாஹி வ இன்னாஇலைஹி ராஜிவூன். அன்னாரின் ஜனாஸா இன்ஷா அல்லாஹ் இன்று இரவு 7.30 மணியளவில் பெரிய தெரு நெய்னா முஹம்மது பெரிய குத்பா பள்ளி மையவாடியில் நல்லடக்கம் செய்யப்படும். அல்லாஹ் அன்னாரின் பாவங்களை மன்னித்து, மறுமையில் சுவனத்தில் சேர்த்து அருள் புரிவானாக…

Add Comment