சவுதியில் தற்போது WhatsApp இலவச அழைப்புக்கு அனுமதி

Levitra No Prescription justify;”>சவுதியில் தற்போது WhatsApp இலவச அழைப்புக்கு அனுமதி அளித்துள்ளது தொலை தொடர்பு துறை. ஆனால் இது நிரந்தரமாக இருக்குமா போன்ற தகவல்கள் எதுவும் வெளியிடப்படவில்லை.

UAE போன்ற மற்ற நாடுகள்
இந்த தடையினை நீக்கவில்லை
என்பது குறிப்பிடத்தக்கது

Add Comment