சவுதியில் தற்போது WhatsApp இலவச அழைப்புக்கு அனுமதி

images

Levitra No Prescription justify;”>சவுதியில் தற்போது WhatsApp இலவச அழைப்புக்கு அனுமதி அளித்துள்ளது தொலை தொடர்பு துறை. ஆனால் இது நிரந்தரமாக இருக்குமா போன்ற தகவல்கள் எதுவும் வெளியிடப்படவில்லை.

UAE போன்ற மற்ற நாடுகள்
இந்த தடையினை நீக்கவில்லை
என்பது குறிப்பிடத்தக்கது

Comments

comments

Add Comment