கடையநல்லூர் பகுதியை சார்ந்த பெண்ணுக்கு உடனடியாக B possiteve இரத்தம் தேவை

download

கடையநல்லூர் பகுதியை சார்ந்த ஒரு சகோதரிக்கு(விஸ்வா விளை) கர்பபை வெடித்து மிகவும் சிரமப்பட்டு வருகிறார்.

அந்த online pharmacy without prescription சகோதரிக்கு 15 Unite B possiteve இரத்தம் உடனடியாக தேவைப்படுகிறது.அந்த வகை இரத்தம் உடைய சகோதர்கள் உடனடியாக டவுன் கிளையை தொடர்பு கொள்ளுமாறு கேட்டு கொள்கிறோம்…

ஒரு உயிரை காப்பாற்றினால் ஒட்டுமொத்த உயிரையும் காப்பாற்றியதற்கு சமம்.TNTJ வை தொடர்ப்பு கொன்டு கதரிய உறவினர்கள்.

விரைவாக 8754679284 இந்த எண்ணிற்கு தொடர்பு கொள்ளுங்கள்.மற்ற நபர்களுக்கு பரப்புங்கள்.

Share…

Comments

comments

Add Comment