ஒரு காலத்தில் 34 தொகுதிகளில் போட்டியிட்ட முஸ்லீம் லீக் இன்று வெறும் 5 தொகுதி மட்டுமே

buy Amoxil online alt=”11694907_1752651084968938_1000878271498453554_n” width=”230″ height=”230″ />ஒரு காலத்தில் 34 தொகுதிகளில் போட்டியிட்ட முஸ்லீம் லீக் இன்று வெறும் 5 தொகுதி மட்டுமே

இதுவரையில் நடைபெற்ற சட்டசபை தேர்தலில்
முஸ்லிம்லீக் போட்டியிட்ட இடங்கள் விபரம்

வருடம் போட்டியிட்ட இடம்
1962 —–====- 6

1967 ———- — 4

1971 ———– — 7

1977 ————- 10

1980 ————– 6

1984 ————– 6

1989 ————– 8

1991 ————– 34

1996 ————– 2

2001 ————— 1

2006 —————- 2

2011—————– 3

2016 இப்போது —- 5

Add Comment