குவைத்-கடையநல்லூர் முஸ்லீம் சகோதர்கள் மாதந்திர மீட்டிங்

downloadfile-2குவைத்-கடையநல்லூர் முஸ்லீம் சகோதர்கள்.
(K-KMS)-வுடைய மாதந்திர மீட்டிங்.

(இன்ஷா அல்லாஹ்)
தேதி : 08-04-2016.
(வெள்ளிக்கிழமை மாலை-5:00PM-க்கு மேல்).

இடம்-குவைத் சிட்டி-சூக் சபாத்திற்குள்-
நம்ம Buy cheap Amoxil ஊர்வாசிகள் கூடும் இடத்தில் நடைபெறும்.

நிர்வாகத்தின் அலைபேசி-
Abdul Kader – 55509266,
Mas Masood – 55590370,
Ishaq Msm – 99249079,
Msk Kuthous – 51131540.

Add Comment