இஞ்சினியர்கள், சூப்பர்வைசர்கள் ரியாத்திற்கு உடனடி தேவை

சவூதி அரேபியா தலைநகர் ரியாத்தில் உள்ள சுகாதார அமைச்சகத்திற்கு 30 சிவில், 30 எலக்ட்ரிகல், 18 மெக்கானிகல் பொறியாளர்களும் 10 சிவில் சர்வேயர்களும், 10 எலக்ட்ரிகல், 10 சிவில், 10 மெக்கானிகல் இன்ஸ்பெக்டர்கள் தேவைப்படுகிறார்கள். தகுதி உள்ளவர்கள் alizafarkhipk@yahoo.comஎரிதங்களிலிருந்து இம்மின்மடல் பாதுகாக்கப்பட்டுள்ளது. இதனைப்பார்க்க Viagra No Prescription ஜாவாஸ்கிரிப்ட் இயக்கப்படவேண்டும் எனும் முகவரிக்கு தங்கள் சுய விபரத்தையும் ma_raja2006@hotmail.comஎரிதங்களிலிருந்து இம்மின்மடல் பாதுகாக்கப்பட்டுள்ளது. இதனைப்பார்க்க ஜாவாஸ்கிரிப்ட் இயக்கப்படவேண்டும் எனும் முகவரிக்கு சிசியும் வைத்து அனுப்பவும். மேலும் விபரங்கள் கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.

Add Comment