கடையநல்லூரில் வி.எஸ்.கமருத்தீன் முஸ்லிம் லீக்கில் இனைகிறார்

கடையநல்லூரில் இந்திய தேசிய முஸ்லிம் லீக்கின் (ஜவஹர் அலி லீக்) மாநிலம் பொதுச் செயலாளர் மன்னின் மைந்தர் வி.எஸ்.கமருத்தீன் அவரின் தாய் சபையான இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக்கில் அதன் மாநி தலைவர் முன்னிலையில் இன்னும் சற்று நேரத்தில் இனைகிறார்.

Add Comment