புதிய பள்ளிவாசல் திறப்பு விழாவை அலங்கரித்த இந்து சகோதரர்கள்

மீமிசல் அருகில் உள்ள முத்துக்குடா என்ற ஊரில் நடந்த புதிய பள்ளிவாசல் திறப்பு விழாவை அலங்கரித்த இந்து சகோதரர்கள்.

இதுதான் தமிழ்நாடு
FB_IMG_1464894102283FB_IMG_1464894107152

Add Comment