லிப்ட் டெக்னிஷியன்கள் அமீரகத்திற்கு தேவை

ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் உள்ள முக்கிய லிப்ட் நிறுவனங்களில் ஒன்றான நேஷனல் எலவேட்டர் Lasix No Prescription நிறுவனம் தங்களுடைய எலவேட்டர் மற்றும் எஸ்கலேட்டர் பணிகளுக்கு (Elavator / Escalator )இன்ஸ்டாலேஷன் மற்றும் பராமரிப்பு (Installation / Maintenance) பணிகளுக்கு ஆட்களை தேர்ந்தெடுக்கிறது. அனுபவம் உள்ளவர்கள் மட்டும் தங்கள் சுய விபரத்தை (Bio – data) hr@nationalelevators.aeஎரிதங்களிலிருந்து இம்மின்மடல் பாதுகாக்கப்பட்டுள்ளது. இதனைப்பார்க்க ஜாவாஸ்கிரிப்ட் இயக்கப்படவேண்டும் எனும் மின்னஞ்சலுக்கோ அல்லது +9716-5342407 எனும் எண்ணிற்கு பேக்ஸ் அனுப்பவும்.

Add Comment