கடையநல்லூர் கமாலியா முஸ்லிம் சங்கத்தின் இப்தார் விருந்து

கடையநல்லூர்
கமாலியா முஸ்லிம் சங்கத்தின்
இப்தார் விருந்து சிறப்பாக நடைபெற்றது சுமார் 200 பேர்கள்
கலந்து கொண்ட நிகழ்ச்சியில்
சிற்றுண்டியும் வழங்கப்பட்டது!

FB_IMG_1467559375278 FB_IMG_1467559371988 FB_IMG_1467559369199

Add Comment