கடையநல்லூர் மக்களுக்கு டாக்டர் சஞ்சீவியின் அறிவுரை

கடையநல்லூரில் சமீபத்திய சுகாதாரம் மற்றும் னாய் தடுப்பு முறை பற்றிய ஒரு விழிப்புணர்வு விடியோவை மக்களுக்கு பதிந்துள்ளார். நீண்ட காலமாக மக்கள் மத்தியில் மருத்துவ தொழிலில் ஈடுபட்டுவரும் டாக்டர் சஞ்சீவி அவர்கள் .

Add Comment