கடையநல்லூரில் கொசு ஒழிப்பு தீவிரம்

கடையநல்லூரில் கொசு ஒழிப்பு பணி தீவிரம் இன்று நடு அய்யாபுரம் தெருவில் கொசு புகை மருந்து அடித்த போது எடுத்த படம்.

Add Comment