பஹ்ரைனில் மீண்டும் பதட்டநிலை அறிவிப்பு :

பஹ்ரைனில் கடைந்த 40நாள்களாக அரசுக்கு எதுராக நடக்கும் கிளச்சியில் ஒரூ பாகிஸ்தானி கொள்ளப்பட்டார் 2 பங்களி காயமடைந்தனர் இதனால் பஹ்ரைன் அரசு கிளச்சியை ஒடுக்க அவசர இராணுவ அரசை 3 மாதகாலத்துக்கு நிறுவியது பிறகு இராணுவம் சில அதிரடி நடவடிக்கையால் 20 கிளர்ச்சியாளரை சுட்டுகொண்றது Buy Cialis மற்றும் கிளர்ச்சியாளரகளின் முக்கிய தலைவர்களை இரவு நேரத்தில் கைதி செய்தது கடந்த 10 நாள்கள் பிரச்சனை இன்றி இருந்தது இப்போது கடந்த இரண்டு நாட்களாக சிலவதந்தி பேசப்படுகிறது நாளை 24 . 03 .2010 வெள்ளி கிளர்ச்சியாளர்கள் மீண்டும் அரசை எதிராக போராட போறார்கள்…………………………

Add Comment