மொபை ஆப் உங்கள் மொபைலில் இருந்தால் டெலிட்

இதில் குறிப்படப்பட்ட மொபை ஆப்
உங்கள் மொபைலில் இருந்தால் உடனே #uninstall செய்யுங்கள்.

இதனால் உங்கள் தகவல்கள் திருடப்படலாம் என
#காவல்துறையால் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது…

பொதுநலன் கருதி வெளியிடப்படுகிறது…

Add Comment