தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சர்கள்

தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சர்கள்
எண்
பெயர்
தொடக்கம்
buy Bactrim online align=”center” valign=”middle” bgcolor=”#4c5e6a”>

முடிவு
1 ஏ. சுப்பராயலு 17 டிசம்பர், 1920 11 ஜூலை, 1921
2 பனகல் ராஜா 11 ஜூலை, 1921 3 டிசம்பர், 1926
3 பி. சுப்பராயன் 4 டிசம்பர், 1926 27 அக்டோபர், 1930
4 பி. முனுசுவாமி நாயுடு 27 அக்டோபர், 1930 4 நவம்பர், 1932
5 ராமகிருஷ்ண ரங்காராவ் 5 நவம்பர், 1932 4 ஏப்ரல், 1936
6 பி. டி. இராஜன் 4 ஏப்ரல், 1936 24 ஆகஸ்டு, 1936
7 ராமகிருஷ்ண ரங்காராவ் 24 ஆகஸ்டு, 1936 1 ஏப்ரல், 1937
8 கூர்மா வெங்கட ரெட்டி நாயுடு 1 ஏப்ரல், 1937 14 ஜூலை, 1937
9 சி. இராஜகோபாலாச்சாரி 14 ஜூலை, 1937 29 அக்டோபர், 1939
10 த. பிரகாசம் 30 ஏப்ரல், 1946 23 மார்ச்சு, 1947
11 ஓமந்தூர் ராமசாமி ரெட்டியார் 23 மார்ச்சு, 1947 6 ஏப்ரல், 1949
12 பூ. ச. குமாரசுவாமி ராஜா 6 ஏப்ரல், 1949 26 ஜனவரி, 1950
13 பி. எஸ். குமாரசுவாமிராஜா 26 ஜனவரி, 1950 9 ஏப்ரல், 1952
14 சி. இராஜகோபாலாச்சாரி 10 ஏப்ரல், 1952 13 ஏப்ரல், 1954
15 கே. காமராஜ் 13 ஏப்ரல், 1954 31 மார்ச்சு, 1957
16 கே. காமராஜ் 13 ஏப்ரல், 1957 1 மார்ச்சு, 1962
17 கே. காமராஜ் 15 மார்ச்சு, 1962 2 அக்டோபர், 1963
18 எம். பக்தவத்சலம் 2 அக்டோபர், 1963 6 மார்ச்சு, 1967
19 சி. என். அண்ணாத்துரை 6 மார்ச்சு, 1967 ஆகஸ்டு, 1968
20 சி. என். அண்ணாத்துரை ஆகஸ்டு, 1968 3 பிப்ரவரி, 1969
21 நாவலர் நெடுஞ்செழியன் (தற்காலிக முதல்வர்) 3 பிப்ரவரி, 1969 10 பிப்ரவரி, 1969
22 மு. கருணாநிதி 10 பிப்ரவரி, 1969 4 ஜனவரி, 1971
23 மு. கருணாநிதி 15 மார்ச்சு, 1971 31 ஜனவரி, 1976
24 குடியரசுத் தலைவராட்சி 31 ஜனவரி, 1976 30 ஜூன், 1977
25 எம். ஜி. இராமச்சந்திரன் 30 ஜூன், 1977 17 பிப்ரவரி, 1980
26 குடியரசுத் தலைவர் ஆட்சி 17 பிப்ரவரி, 1980 9 ஜூன், 1980
27 எம். ஜி. இராமச்சந்திரன் 9 ஜூன், 1980 15 நவம்பர், 1984
28 எம். ஜி. இராமச்சந்திரன் 10 பிப்ரவரி, 1985 24 டிசம்பர், 1987
29 நாவலர் நெடுஞ்செழியன் (தற்காலிக முதல்வர்) 24 டிசம்பர், 1987 7 ஜனவரி, 1988
30 ஜானகி இராமச்சந்திரன் 7 ஜனவரி, 1988 30 ஜனவரி, 1988
31 குடியரசுத் தலைவர் ஆட்சி 30 ஜனவரி, 1988 27 ஜனவரி, 1989
32 மு. கருணாநிதி 27 ஜனவரி, 1989 30 ஜனவரி, 1991
33 குடியரசுத் தலைவர் ஆட்சி 30 ஜனவரி, 1991 24 ஜூன், 1991
34 ஜெ. ஜெயலலிதா 24 ஜூன், 1991 12 மே, 1996
35 மு. கருணாநிதி 13 மே, 1996 13 மே, 2001
36 ஜெ. ஜெயலலிதா 14 மே, 2001 21 செப்டம்பர், 2001
37 ஓ. பன்னீர்செல்வம் 21 செப்டம்பர், 2001 1 மார்ச்சு, 2002
38 ஜெ. ஜெயலலிதா 2 மார்ச்சு, 2002 12 மே, 2006
39 மு. கருணாநிதி 13 மே, 2006 பதவியில் உள்ளார்

Add Comment