உனது ஆசை + எனது ஆசை!!

பொம்மைகளுடன் விளையாடும்
செல்ல மகளைச் சுட்டிக்காட்டி,

” எத்தனை நாளைக்குத்தான் இவ
இப்படியே தனிப் புள்ளயாவே  இருப்பா? ”

என்று ஜாடையில் ஏதோ
சொல்ல முனைகிறாய்!

நானும் அதையேதான் கேட்கிறேன்!

” எத்தனை நாளைக்குத்தான்
நீயும் இப்படி தனியாவே Buy Viagra
சமையல் வேலையெல்லாம்
பண்ணிக்கிட்டு இருப்பே? ”

Add Comment