வசதி இல்லாத முதியோருக்கு இலவச ஹஜ் பயண வசதி

வசதி இல்லாதோருக்கு இலவச ஹஜ்

60 முதல் – 70 வயது ஹஜ் செய்ய Buy Lasix வசதி இல்லாத முதியோருக்கு இலவச ஹஜ் பயணம் மேற்கொள்ள சவுதி அரேபியாவின் முஹம்மது நேசன் குரூப் உதவி செய்கிறது .
தொடர்புக்கு: 0096626919999

Add Comment