உயரம் குறைந்த கால்கள்.

மனிதனின் இரண்டு கால்களில் ஒன்று மட்டும் உயரம் குறைவாகவோ, வளைந்தோ இருப்பதற்கு பல காரணங்கள் உண்டு. வளரும் பருவத்தில் குழந்தைகளின் தொடை எலும்பின் மேல் பகுதி அல்லது கீழ்ப்பக்தியில் அடிபட்டு வளர்ச்சி குருத்துகளில் முறிவு ஏற்ப்பட்டிருக்கலாம். அடிபட்டவுடன் சில சமயம் இதை சரியாக கண்டுபிடிக்க முடியாமல் போகலாம். முறையான வைத்தியம் கிடைக்காமல் இந்த பகுதிகள் சரியாக பொருத்தப்படவில்லை என்றால் வளரும் குருத்துகள் தாறுமாறாக கூடிவிடும். இதனால் அந்த காலின் வளர்ச்சி சீராக அமையாமல் Buy Lasix குட்டையாகவோ முருக்கியபடியோ வளர்வதற்கு வாய்ப்பு உண்டாகும்.

ஒரு கால் குட்டையாக அமைவதற்கு வேறு சில காரணங்களும் உள்ளன. குழைந்தைகளுக்கு அதுவும் மூன்று மாதங்களுக்குள் உள்ளவர்களுக்கு, இடுப்பு மூட்டில் சீழ்பிடித்து, சரியான நேரத்தில் முறையான சிகிச்சை கொடுக்கப்படவில்லைஎன்றால் தொடை எலும்பின் மேல்பாகமும் அதை சார்ந்த குருத்துப் பகுதிகளும் அழிந்தே போய்விடும். இது போன்ற வேதனைகள் கால் மூட்டை சார்ந்த குருத்து மற்றும் கணுக்கால் மூட்டை சார்ந்த குருதேலும்பு பகுதிகளிலும் உண்டாகி, அந்த கால் உயரம் குறைவாகவும் சிறுத்தும் போவதற்கு வாய்ப்பு ஏற்ப்படும். ‘செப்டிக் ஆர்த்ரைட்டிஸ்’ எனும் கொடிய சீல்பிடிப்பு நோயினால் தன தனித்தன்மையை, வடிவத்தை இழந்த தொடை எலும்புகளும் உண்டு. ஆனால் வளர்ந்து வரும் நமது நாட்டில் இது போன்ற நோய்கள் தற்பொழுது குறைந்து வருவது மகிழ்ச்சியான விஷயம்.

தவழும் பருவத்திலோ தளிர்நடை வயதிலோ குழைந்தைகளுக்கு தொடையில் ஜூரமும் காலில் வீக்கமும் ஏற்ப்பட்டு , லேசாக காலை அசைத்தாலே வீல் என அழுது துடிக்கும்போது, அதை அலட்ச்யப்படுத்தி விட வேண்டாம். உடனே உங்கள் குடும்ப டாக்டரையோ, குழந்தை வைத்தியரையோ ஆலோசனை செய்வது கட்டாயம்.

கால்கள் பெரும்பாலும் குட்டையாகவும் மெலிந்தும் போவதற்கு மிக முக்கியமான காரணம் இளம்பிள்ளைவாதம் எனப்படும் போலியோதான். இப்போதெல்லாம் நாடு முழுவதும் நடைபெறும் போலியோ தடுப்பு மருந்து எல்லோருக்கும் கொடுக்கப்பட்டு விடுவதால் வருங்காலத்தில் இந்த கொடிய நோய் பெரியம்மை போல் மருத்துவ வரலாற்றில் மட்டும் இடம் பெரும் நோயாக மாறிவிடும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது என்பது மகிழிச்சிக்குரிய விஷயம்.

Add Comment