ஊர் ஜமாத்தார்களுக்கு ஒரு முக்கிய அறிவிப்பு

தமிழ் நாட்டில் சூன்-டிசம்பர் மாதத்தில் சாதி வாரி கணக்கெடுப்பு நடைபெறவுள்ளது…

அதில் “மதம்” என்ற கேள்விக்கு “இஸ்லாம்” என்று குறிப்பிடவும்…. “முஸ்லிம்” என்பது பதிவது தவறு….

இன்னும் “ஜாதி” என்ற கேள்விக்கு பின் வருபவற்றில் ஏதேனும் ஒன்றை குறிப்பிடவும்…
· லெப்பை
· செய்யது
· தக்கனி முஸ்லிம்
· அன்சர்
· ஷேக்
· மாப்பிள
· Lasix online துத்திகோலா

முக்கிய குறிப்பு:
ராவுத்தர், மரைக்காயர் உள்ளிட்டோரும் “லெப்பை” என்றே குறிப்பிடவும்….
ஜாதியை குறிப்பிடும்போது “சாயிபு, பட்டாணி, ஷரீப், பரிமா” என்றெல்லாம் குறிப்பிடாதீர்….

இத்தகவலை தங்களூர் நிர்வாகிகளிடம் (நட்டன்மை & பஞ்சாயத்) தெரிவித்து ஊர் மக்கள் பயனடைய ஆவன செய்யுமாறு கேட்டுகொள்கிறேன்…

Add Comment