கம்பெனிக்கு பெண் அக்கௌன்டன்ட் தேவை

நமது கம்பெனிக்கு பெண் அக்கௌன்டன்ட் தேவை

பணியாளர் B COM முடித்து இரண்டு அல்லது அதற்குமேல் அனுபவம் உள்ளவர்

மலையாளியாக முஸ்லிமாக இருப்பதும் அஜ்மானில் கணவர் ச்போன்செரில் இருப்பது விரும்பத்தக்கது

சம்பளம் இரண்டாயிரம் திர்ஹம் மற்றும் ஆபீஸ் வர வண்டி ஏற்பாடு செய்து தரப்படும்

மலையாளியாக இல்லை எனினும் மலையாளம் அறிந்த தமிழ் முஸ்லிம் விரும்பத்தக்கது

முன்று நாட்களுக்குள் விண்ணப்பிக்குமாறு வேண்டப்படுஹிறது

தங்களுடைய பயோ டட்டவை கிழ்க்கண்ட மின் அஞ்சலுக்கு அனுப்புமாறு வேண்டப்புகிறது

WITH BEST REGARDS

N.KAJA KADAR MEERAN
HEAD-HUMAN RESOURCE DEPARTMENT
ARIFA GROUP OF COMPANIES
P.O.BOX NO: 17232 – AJMAN-UAE.

EMAIL        :   buy Lasix online target=”_blank”>hrd@autotec.ae

WEBSITE   :   www.autotec.ae

Add Comment