மதிப்பிற்குரிய கடையநல்லூர் சட்டமன்ற உறுப்பினர் அவர்களுக்கு…

மதிப்பிற்க்குரிய
சட்டமன்ற உறுப்பினர் அவர்களுக்கு,

இமயம் தொட முயற்சிக்கும் ஒரு தமிழ் இளைஞனின் மின்னஞ்சல் கவி அமீரகத்திலிருந்து..!

கனவு தொலைத்து

கடல் தாண்டி

ஈச்ச மரத்து

ஈ-க்களுக்கு மத்தியில் நானும் ஒருவன் !

இடம் பெறவில்லை

வாக்காளர் பட்டியலில்

இடம் பெற்றிருக்கிறேன்

அந்நிய தேச வருமானத்தின்

சேமிப்பின் ஓரத்தில்

நொடிகளில் முற்றுப்புள்ளி

இட்டுவிடுவேன்

காலத்தை

விரையம் செய்யாமல்

மின்னஞ்சலிற்க்கு !

கலாமின் கனவுலகில்

கனவு தேசமொன்றை

நினைவாக்க துடிக்கும்

இளைஞர்களின் எழுச்சிக்குரலில்

இதுவும் !

வேண்டுகிறேன் நானும் !

கல்லூரிச்சாலையில்

கள்ளுக்கடைகள்

களையப்பட வேண்டும் Viagra No Prescription !

கள்ளுக்கடைகளை விட்டு

கல்லூரிகளை அரசு

சுமைதாங்க வேண்டுகிறேன் !

மலர்ந்து மறைந்து போன

மழை நீர் சேகரிப்பு

மீண்டும் இம்மண்ணில்

வேண்டுகிறேன் !

கார் கம்பெனிகள்

கடையநல்லூரிலும் கட்டப்பட

வேண்டுகிறேன் !

விளை நிலங்கள்

வீடாகாமல் தடுக்க

வேண்டுகிறேன் !

பசுமை தொகுதியென்று

பாராளுமன்றமும் பேச

வேண்டுகிறேன் !

உலக கோப்பையில்

தமிழன் ஒருவனாவது…?

நிலைமாற வேண்டுகிறேன் !

கடையநல்லூரிலும் ஒருவன்

கால் பதித்திருக்கிறான் என்று !

மகளிர்கென அரசுக்கல்லூரி

கவலை கொண்ட பெற்றோர்களுக்காக

வேண்டுகிறேன் !

மதங்கள் கடந்து

மாற்று திறனாளிக்கும்

மறுவாழ்வளிக்கும்

”அமர் சேவா சங்கம்”

மேலும் வளம் பெற

வேண்டுகிறேன் !

ஐந்தாண்டுகளில்

அமைச்சரவையே

நலம் பெற செய்த

சட்டமன்ற உறுப்பினர்

என்ற செய்தி வேண்டுகிறேன் !

வேண்டுகிறேன்..!

இன்னும் நலன்கள் பல!

தங்கள் நலம்

எங்கள் நலத்தால்

வளம் பெற

வேண்டுகிறேன் !

அடுத்த தேர்தலிலாவது

நானும் வாக்களிக்க

வேண்டுகிறேன் !

எனது மின்னஞ்சலிற்க்கு

எழுந்து நின்று நிமிடம்

இரண்டு அஞ்சலி செலுத்தாமல்

செயல்படுத்துவீர்கள்

என்றதோர் நம்பிக்கையில்

துடித்துக் கொண்டிருக்கும்

இளைஞர்களில்

நானும் ஒருவன்

தமிழன் !

எனது மின்னஞ்சலிலோ, அதை வெளிப்படுத்தியதிலோ ஏதேனும் தவறு இருப்பதாகின், மன்னிக்க வேண்டுகிறேன்.

தங்களின் பொன்னான நேரம் செலவழித்ததற்கு நன்றி சட்டமன்ற உறுப்பினர் அவர்களே..!

என்றென்றும் வேண்டுகிறேன்

செல்வன். மா.மணிகண்டன்

ஆய்க்குடி,

கடையநல்லூர் சட்டமன்ற தொகுதி

(தற்பொழுது அபுதாபில்)

Add Comment