கல்வத்துநாயகம்  தெரு கீழவட்டாரம் மர்ஹும் செயன் டைலர் Bactrim online காதர் முஹைதீன்  அவர்களின் மனைவி  மும்தாஜ் பீவி அவர்கள் இன்று(12.04.2012)  வபாத் ஆகி விட்டார்கள், இன்னாலில்லாஹி வ இன்னா இலைஹி ராஜிவூன், அன்னாரின் ஜனாசா இன்று  இரவு சுமார் 7.30 மணியளவில்…

அல்லிமூப்பன் தெரு.கீழ வட்டாரம் அவுச்சாரி Buy Lasix அப்துல் காதர், துராப்ஷா அவர்களின் தகப்பனார் முஹம்மது ஹுசைன் அவர்கள் வபாத் ஆஹி விட்டார்கள் இன்னாலில்லாஹி வ இன்ன இலைஹி ராஜிவூன் அன்னாரின் ஜனாஸா இன்று மாலை 5  மணி அளவில் ஜாமிவுல் அன்வர் பள்ளி…

அட்டக்குளம் தெரு மூக்பெரி அப்துல் வஹாப் அவர்களின் தாயார் மீறாள் பாத்திமா அவர்கள் வபாத் ஆகி விட்டார்கள், இன்னாலில்லாஹி வ இன்னா இலைஹி ராஜிவூன், அன்னாரின் ஜனாசா இன்று (31-03 -12) காலை சுமார் 9.00 மணியளவில் பெரிய தெரு நெய்னா முகமது குத்பா  பள்ளி மைய வாடியில் நல்லடக்கம் செய்யப்படும்.…

ஆட்டோ டிரைவர் ஓட்ட ஹாஜா அவர்களின் தாயார்  சுலைஹா பீவி  அவர்கள் வபாத் ஆகி விட்டார்கள், இன்னாலில்லாஹி வ இன்னா இலைஹி ராஜிவூன், Buy cheap Levitra அன்னாரின் ஜனாசா இன்று (27-03 -12) மாலை சுமார் 5.00 மணியளவில் ஜாமியுல்…