ஐ.சி.சி., புதிய தலைவராக சரத் பவார் பொறுப்பு ஏற்றுக் கொண்டார். இவர், இரண்டு ஆண்டு காலம் இப்பதவியில் நீடிப்பார். சர்வதேச buy Doxycycline online கிரிக்கெட் கவுன்சில்(ஐ.சி.சி.,) தலைவராக இங்கிலாந்தின் டேவிட் மார்கன் இருந்தார். இவரது பதவிக்காலம் முடிந்ததை தொடர்ந்து, புதிய…