மூஃமீன்களே ! முஸ்லிம்களே ! (பி. எம். கமால் , கடையநல்லூர் )

மூஃமீன்களே ! முஸ்லிம்களே !
(பி. எம். கமால் , கடையநல்லூர் )

மூஃமீன்களே ! முஸ்லிம்களே !
உங்கள்
ஆமீன்களின் அணிவகுப்பால்
பத்ரு சஹாபாக்களாய்
மாறுங்கள் !

ஏந்துகின்ற கரங்களை
வெறுங் கரங்களாக்க
வெட்கப் படுகிறான்
இறைவன் !

இந்தப் புனித ரழானில்
நீங்கள்
கேட்கின்ற பிரார்த்தனைகளை
அல்லாஹ்
அங்கீகரிக்கின்றான்!

பலஸ்தீனில் நமது
சொந்தங்கள்
படுகின்றபாட்டை
எண்ணிப் பார்த்து
எழுங்கள் ! தொழுங்கள் !
ரமழான்முடிவதற்குள்
அவர்களுக்கு விடியட்டும் !
இஸ்ரேல் தரைமட்டமாகட்டும் !
அமெரிக்காவும்
அதனோடு சேர்ந்து
புதைகுழிக்குள் போகட்டும் !
ஈமானில் Buy Cialis உறுதியோடு
ஏந்துங்கள்
உங்கள் கரங்களை !
இனிவரும் ரமழானில்
இரண்டு ரக் அத்
ஹாஜத் நஃபில்
தொழுகை தொழுது
நமது சொந்தங்களின்
வெற்றிக்கு
துஆ செய்யுங்கள் !
ஈதுல் ஃபித்ரை
இஸ்ரேலின் மயான வெளியில்
நாம் கொண்டாடுவோம் !
தரைமட்டமான
அமெரிக்காவை நமது
நமது முஸல்லாவாக்குவோம் !
ஆ மீ ன்!

Add Comment