கடையநல்லூரில் நடந்த உண்மை செய்தியும்…ஊடகத்தின் பொய்யான செய்தியு

கடையநல்லூரில் நடந்த உண்மை செய்தியும்…ஊடகத்தின் பொய்யான செய்தியும்…    ஒண்ணுமே இல்லாத ஒரு செய்தியை ஊதி பெரிதாக்குவது இந்த ஊடகத்திற்கு கைவந்த கலை.    இரண்டு தினங்களுக்கு முன்பு கடையநல்லூரை சேர்ந்த சேக் உதுமான் என்ற நபர் வெளிநாட்டு பணம் வைத்திருப்பதாக கடையநல்லூர் அருகே உள்ள…